Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Przemoc w rodzinie - informator

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, i tym podobne.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, i tym podobne,
 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety,  i tym podobne.
 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny,  i tym podobne. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


KIEDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY SZUKAJ POMOCY U SPECJALISTÓW:

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NIEBIESKA LINIA

800-1200-02

(płatny tylko pierwszy impuls) czynny od poniedziałek - sobota: 10.00-22.00

niedziele i święta - 10.00-16.00 numer płatny: (22) 666-00-60

czynny od poniedziałek -piątek: 10.00-22.00


Wykaz ośrodków i instytucji zajmujących się wsparciem rodziny i dziecka w powiecie krasnostawskim:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie

ulica Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (082) 576 23 24, email: mops@krasnystaw.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

ulica Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw   

Telefon: (82) 576 65 93, email: krasnystaw@ops.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach

21-060 Fajsławice 107

Telefon: (81) 585 30 65, email: ops.fajslawice@wp.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie

ulica Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada

Telefon: (84) 683 85 06, email: gops_gorzkow@poczta.onet.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy

ulica Gminna 4, 22-375 Izbica    

Telefon: (84) 618 30 52, email: Ops_izbica@o2.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie

ulica Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn

Telefon: (82) 577 55 21, email: krasniczyn@ops.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym

22-351 Łopiennik Górny 1a        

Telefon: (82) 577 30 14, email: Gops.lopiennik@poczta.onet.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku

22-330 Rudnik 4

Telefon: (84) 684-11-24

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej

22-304 Siennica Różana 265A

Telefon: (82) 575 92 16, email: Gops_siennica@pro.onet.pl

 

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce

ulica Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka          

Telefon: (84) 68 31315, email: gopszol@vp.pl

 

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krasnymstawie        

ulica Sobieskiego 3, 22- 300 Krasnystaw              

Telefon: (82) 576 36 08, email: ppp.krasnystaw@wp.pl

 

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Krasnymstawie

ulica Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw 

Telefon: (82) 576 44 99 / (82) 576 25 99

 

 • Poradnia Terapii Uzależnień w Krasnymstawie

ulica Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (82) 576 44 99

 

 • Punkt Konsultacyjny do spraw Przemocy w Rodzinie

ulica Plac 3-ego Maja 28, 22-300 Krasnystaw


Telefon: (82) 576 76 60

 

 • Krasnostawskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

ulica Szkolna 9, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (82) 576 23 59, email: ksnron@interia.pl

 

 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny „AGAPE”      

ulica Sobieskiego 26,22-300 Krasnystaw              

Telefon: 798 557 247,email: poczta@agape.lublin.pl

 

 • Klub Abstynenta „Odnowa”       

ulica Kościelna 3/2, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (82) 576 16 95

 

 • Stowarzyszenie Integracyjne "Magnum Bonum"

ulica Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw    

Telefon: (82) 576 32 27, email: magnumbonum@wp.pl

 

 • Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ulica Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (82) 565 33 79 / (82) 576 72 97

 

 • Kuchnia dla Ubogich      

ulica Okrzei 38, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (82) 576 38 31

 

 • Ośrodek Rehabilitacji Terapeutycznej     

ulica Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (82) 576 32 13

 

 • Organizator Rodzinnej Pieczy Zstępczej 

ulica Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw 

telefon: (82) 576 72 97

 

 • Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

ulica Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw

telefon: (82) 576 28 01

 

 • Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie

ulica Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (82) 576 21 96

 

 • Stowarzyszenie integracyjne „Winda”   

ulica Okrzei 4/5, 22-300 Krasnystaw

Telefon:  (82) 542 10 72, email: krasnystawwinda@wp.pl

 

 • Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

ulica Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw

Telefon: (082) 576-69-00, email: ksozp@interia.pl

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony