Dostępność KPP

Zakres działania Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie i Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

 

Film Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie i Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie - film w języku migowym

Pobierz plik Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie i Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie - film w języku migowym (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krasnostawskiego.

Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

 

 

Powrót na górę strony