Kierownictwo

Kierownictwo:

nadkomisarz Szymon MroczekPodinspektor Szymon Mroczek

Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie

 

Podinspektor Szymon Mroczek jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie.

Służbę w Policji pełni od 1996 roku, pracując w Zamościu, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim oraz Janowie Lubelskim.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji
  w Zamościu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
  Komendy Miejskiej Policji w Zamościu
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu
 • P.O. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim
 • Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim

Podinspektor Szymon Mroczek został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.


nadkomisarz Szymon Mroczekmłodszy inspektor Mariusz Panas

I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji
w Krasnymstawie

 

Młodszy inspektor Mariusz Panas jest absolwentem Uniwersytetu imienia
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ślubowanie złożył w 2001 roku. Swoją służbę pełnił kolejno w Piasecznie
i Krasnymstawie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Posterunku Policji w Izbicy
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
  Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

W trakcie dotychczasowej służby młodszy inspektor Mariusz Panas wyróżniony został Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

 

 


 

Interesanci w sprawach skarg przyjmowani są przez:

 

 • Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie oraz jego zastępcę w poniedziałki w godzinach
  14.00 - 17.00,
 •  innych upoważnionych policjantów codziennie w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie można składać:

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

ulica Okrzei 11

22-300 Krasnystaw

 

Powrót na górę strony